Lintjesregen 2017

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen hebben 7 inwoners van de gemeente Houten een Koninklijke onderscheiding ontvangen.
gedecoreerden met burgemeester op het podium
Foto: Marjoleijn Thijsse

Gedecoreerden gemeente Houten lintjesregen 2017

De heer E. (Erwin) Goris (55), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- 1980 – heden: diverse functies bij de Utrechtse Krachtsport Vereniging (UKV) De Halter. Hij

draagt de buurtfunctie van de vereniging uit en initieert hiertoe (vernieuwende) activiteiten

- 1984 – 1997: (hoofd)jeugdtrainer

- 1994 – heden: bestuurslid. Belangrijke rol bij het voortbestaan van de vereniging. Onder zijn

leiding is het ledenaantal bijna verdrievoudigd

- 2010 – 2015: trainer senioren

- 1994 – heden: hoofdorganisator van het jaarlijks gehouden Paasworsteltoernooi (ca. 600

deelnemers uit heel Europa)

De heer Goris ontvangt zijn onderscheiding in Utrecht uit handen van burgemeester Jan van

Zanen.

Mevrouw J. (Hanne) Vos (67), Tull en ’t Waal

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- 2005 – 2006: initiatiefnemer tot opzetten hospice in Houten; formeren projectteam

- 2006 – 2011: voorzitter stichting Hospice Kromme Rijnstreek en lid bouwgroep

- 2011 – heden: lid RvT stichting Hospice Kromme Rijnstreek en Stichting Vrienden Hospice

Kromme Rijnstreek

- Verdere verdiensten: inzet voor diverse projecten als hoofdverzorger en coördinator van

aanleunwoningen bij verpleeghuis Theodotion in Laren.

Mevrouw M.J.A. (Marianne) Harterink–Hilderink (71), Houten

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

- 1979 – 1983: penningmeester afdeling Utrecht, Nederlandse Vereniging voor

Slechthorenden (NVVS)

- 1982 – 1984: lid commissie Voorlichting en Publiciteit, NVVS

- 1978 – 1983: informateur, NVVS

- 1990 – 1996: secretaris en voorzitter Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

- 2004 – 2013: voorzitter RvT Register Tolken Gebarentaal

- 1984 – 1988: organisatie en coördinatie communicatiecursussen

- 2005 – heden: mede-oprichter, inrichter, voorzitter (2011-2014) en vrijwilliger Hospice

Kromme Rijnstreek

Verdere verdiensten: Klankbordgroep Leidse Onderwijsinstellingen

2

De heer A.H. (Fons) van der Zant (70), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- 1984 – heden: diverse bestuurlijke functies binnen de RK kerk in Houten

- 1986 – 1987: oprichter Cantilene koor

- 1999 – 2003: voorzitter Parochiële Caritas Instelling

- 2004 – 2009: lid Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)

- 2002 – heden: stichting Broeder Joris

Mevrouw G.M. (Diny) van der Zant-Bos (69), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- 2002 – heden: voorzitter stichting Broeder Joris (ten bate van gehandicapte jongeren op de

Salomonseilanden)

- 1976 – heden: lid sectie gemeenschapsopbouw en communicatie, RK parochie in Houten

- 1991 – heden: verkoopmedewerkster en inkoopster Wereldwinkel Houten

- 1984 – heden: diverse activiteiten RK parochie in Houten

- Verdere verdiensten: mantelzorger

De heer G.H. (Ger) Kroes (68), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- 2000 – 2010: bestuurslid Houtens Muziek Collectief

- 2007 – heden: mede-initiatiefnemer oprichting en programmamaker Omroep Houten

- 1986 – 1992: lid commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (namens fracties Progressieve

Samenwerking en PvdA)

- Verdere verdiensten: bestuurslid Milieu Werkgroep Houten en redacteur tijdschrift ‘OudFIT’

Mevrouw S.M. (Sep) Meijers–Dronkert (76), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- 2007 – 2014: voorzitter woongroep De Dassenburg

- 2014 – heden: initiatiefneemster burgerinitiatief De Wakkere Akker

- 2002 – 2015: bestuurslid PCOB (christelijke ouderenorganisatie)

- 2005 – 2016: mede-oprichter en bestuurslid Samenwerkende Bonden voor Ouderen Houten

- 2011 – 2013: lid werkgroep Senioren Zomerschool

- Verdere verdiensten: medebestuurslid VIA Houten (sociaal loket) en bestuurslid Haltna

(tegenwoordig van Houten&co)

Deel deze pagina
For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top